# Naziv
1 Ana Ivanetić
MZO bodovi
Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, međusobno različitih, uživo ili online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)

Vrijednost: 2

Bodovi s institucije