Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Modernizacija strukovnog obrazovanja

Prijavi se
Školska godina 2022./2023. Planirani datum realizacije 31.05.2023 17.00 - 20.15
Lokacija Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije Split Ruđera Boškovića 20/2
Voditelj Marija Istenić Broj mjesta 16 Polaznik/a 10 Slobodna mjesta 6
Trajanje (šk.sati) 4 Načini provedbe Uživo Oblik obrazovanja Radionica
Sažetak edukacije
Predstavljanje modularnog pristupa u izradi i provedbi strukovnih kurikuluma. Moduli u strukovnom obrazovanju su logička i smislena cjelina koja povezuje oblike i ishode učenja temeljenih na radu i učioničko i izvanučioničko učenje i poučavanje. Moduli u strukovnom kurikulumu omogućit će: planiranje i organiziranje nastave usmjerene na učenika, primjenjivanje nastavnih metoda i strategija kojima se potiče samostalno, odgovorno i aktivno učenje, povezivanje potreba svijeta rada s ishodima učenja, povezivanje informalnog učenja i neformalnog obrazovanja s formalnim obrazovanjem.
Područje obrazovanja
Integracija suvremenih metoda i oblika rada u obrazovni proces (aktivne metode učenja i poučavanja, mentorski rad, projektna nastava…)
Mjesto događanja (Učionica)
predavaonica
Ciljna skupina
odgojno-obrazovni djelatnici
Ishodi
1. Upoznati osnovne značajke modularne nastave; 2. Razlikovati dominantne nastavne sustave; 3. Izraditi scenarij poučavanja za zadani skup ishoda učenja
Ključne riječi
modularna nastava, dominantni nastavni sustavi, scenarij poučavanja
# Naziv
1 Nada Ratković
Bodovi s institucije