Aktivne edukacije

Napomena
Za prijavu na edukaciju i rad s aplikacijom potrebno se prethodno registrirati!

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

20.04.2023 17.00 - 17.45

Plavo zeleni tjedan

U travnju 2022. održali smo prvi Plavo zeleni tjedan u našoj školi, sudjelovali su svi predmetni nastavnici i učiteljice razredne nastave u sklopu svojih kurikuluma s temama koje se odnose na klimatske promjene, očuvanje okoliša, zaštićene vrste priobalja i razvoj ekološke svijesti učenika i lokalne zajednice. Organizirali smo posjet reciklažnom dvorištu, radionice na otvorenom, izradu suvenira od gline, akcije čišćenja, debate, akcije u gradu, učitelji glazbene kulture uglazbili su i eko himnu naše škole, izdali smo i eko slikovnicu Otpadići, organizirali eko priredbu u sklopu koje je bila i modna revija od recikliranog materijala. Organizirali smo terensku nastavu u suradnji s javnom ustanovom More i krš. Postali smo i dio škola Blue school, organizirali eko izložbu, pozvali predavače na navedenu temu. Aktivno provodili radionice s dvije INA Eko detektivi i Mali ribolovci. https://1drv.ms/p/s!Ao7fcpb9n-jTinkfNJEhunFK3G3h?e=pAfeqD

Voditelj Jagoda Čudić Zrnić | 6 Polaznik/a Slobodna mjesta - 10
Edukatori Davorka Deur, Sanja Pešić
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

02.05.2023 18.30 - 20.00

WebQuest Zunal-metoda istraživačkog učenja - projekt Biomozaik

WebQuest je obrazovni alat koji se koristi za uključivanje učenika u proces istraživačkog učenja temeljen na informacijama koje se nalaze na internetu. To može biti uvodna ili zaključna aktivnost, ili se može za koristiti za obrađivanje cijele nastavne teme. WebQuest omogućava učenicima istraživanje i otkrivanje informacija kroz važna pitanja, istraživanje resursa, rad u timovima, igranje uloga i prezentiranje rezultata istraživanja. Na primjer, vaši učenici mogu biti stručni kritičari, vlasnici hotela, izumitelji ili političari koji se kandidiraju na izborima. Nakon što definirate ulogu za svakog učenika, učenicima dajte resurse (koje ste ranije pregledali i procijenili ) koji će im pomoći da dovrše svoj WebQuest. Na ovaj način, učenje postaje smisleno i važno. Cilj WebQuesta nije napisati istraživački rad, već istražiti i otkriti sadržaj, a zatim podijeliti to novo znanje s drugima kroz prezentaciju. WebQuest nema ograničeno vrijeme realizacije. To može biti jedna tema ili to može biti aktivnost koja će trajati jedan ili dva dana ili čak jedan do dva mjeseca. Ovi oblici aktivnog učenja imaju sljedeće karakteristike: poticajni su za učenike jer su nova znanja (zaključci, rješenja, produkti) rezultat rada, refleksija i odluka koje učenici samostalno donose tijekom učenja; zahtijevaju od učenika više kognitivne razine mišljenja; potiču razvoj generičkih, tj. ključnih kompetencija (kao što su suradnja, kritičko mišljenje...); potiču međupredmetnu suradnju, kao i ostvarivanje očekivanja međupredmetnih tema; temelje se na temama i pitanjima koji izlaze izvan okvira učionice; pozivaju se na iskustva učenika ili potiču iskustveno učenje.

Voditelj Sanda Stančić | 5 Polaznik/a Slobodna mjesta - 25
Lokacija: Osnovna škola Trilj | Trilj | POLJIČKE REPUBLIKE 18

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

09.05.2023 18.45 - 20.15

Ekologija na kreativan način u odgojno - obrazovnom procesu

Želja nam je bila potaknuti djecu na kreativno izražavaju kroz glazbu, kroz likovno stvaralaštvo i zainteresirati ih za čitanje književnih dijela. S djecom smo radili na jedan drugačiji, kreativniji i zabavniji način. Time smo pokazali da se može učiti i zabavljati. Projekt smo započeli izradom jednostavnih glazbenih instrumenata od: plastičnih boca, staklenki, lonaca...S djecom smo počeli svirati na tim improviziranim glazbalima. Kolega Vinko Didović je napisao ekološku priču u stihovima koja sedjeci jako svidjela. Napisana je na djeci jako čitljiv i zanimljiv način, prepuna pjesničkih slika i rime. Odlučili smo napraviti školsku slikovnicu. Djeca su pjesničke slike pretvarala u maštovita likovna djela. Zadana likovna tehnika je bila kombinacija crnog flomastera i akvarela. Potom je slijedilo snimanje eko pjesme škole, autor stihova, glazbe i aranžmana je također kolega Vinko Didović, prof. glazbene kulture. Svoj rad predstavili smo javnosti na svečanoj priredbi uoči Dana planeta Zemlje .Istražujući biljke i životinje koje žive u moru i uz more nastala je Slovarica mojega zavičaja i slikovnica More mi priča... U našem radu nam je itekako pomagala tehnologija: snimali smo videa,snimali eko priredbu koju smo preko Youtube kanala prenosili uživo. Tako su priredbu mogli gledati u realnom vremenu učenici na nastavi. Link smo podijelili i preko društvenih mreža pa je priredba bila dostupna širokom auditoriju. U slikovnicu smo otiskali i QR kod pa čitač koristeći aplikaciju QR Code Reader može poslušati eko pjesmu. U radu smo koristili i Book Creator. U Micosoft Sway alatu smo napravili virtualnu izložbu likovnih radova. Učenici su koristili aplikacije za izrade videa OviCut i CapCut. Prikazat ćemo kako je tehnologija sastavni dio odgojno - obrazovnog procesa.

Voditelj Marina Fistanić | 12 Polaznik/a Slobodna mjesta - 4
Edukatori Marija Didović, Martina Milina
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

25.05.2023 17.00 - 19.15

Emocionalna inteligencija kao pomoć u rješavanju konflikata u radu nastavnika (Erasmus + diseminacija)

Polazink/ica edukacije će kroz predavanje i zadane radionice upoznati alate za razvoj empatije i vlastite vještine vođenja. Nakon edukacije polaznik/ica će znati primijeniti strategije rješavanja sukoba na koje nailazi u svoj poslu.

Voditelj Josipa Kardum | 10 Polaznik/a Slobodna mjesta - 6
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

25.05.2023 17.00-18.30

Digitalni alat "Canva" -II.dio - LSŽ

Upoznavanje s alatom Canva (registracija, prijava za otključavanje svih sadržaja korištenjem Canva Education), Kako izraditi nastavni listić?, Izrada plakata, Prezentacija s interaktivnim elementima

Voditelj Sanja Puškarić Delač | 7 Polaznik/a Slobodna mjesta - 8
Lokacija: Kulturno Informativni Centar Gospić | Gospić | Budačka ulica 12

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

27.05.2023 9.30 - 12.45

Ja, moja profesionalna uloga i gomila emocija

Edukacija je namijenjena nastavnicima. Tijekom radionice sudionici će sudjelovati u radionici koja ima supervizijski karakter. Pomoću asocijativnih karata i verbalnih asocijacija biti će uvedeni u vježbe kroz koje bi progovarali o stresu, konfliktnim situacijama, vlastitim kapacitetima kao i o kontroli emocija. Osim toga bit će upoznati sa bihevioralno-kognitivnim trokutom koji objašnjava cjelokupno ponašanje ljudi. Time bi dobili bolji uvid u ponašanja i izbore koje radimo. Razumijevajući to ući ćemo u vježbu empatije pomoću koje bi stekli veći uvid u vlastite kapacitete – one koje proizlaze iz uloge profesionalca kada podučavaju te iz uloge onoga koji u konfliktnim situacijama može bolje pomoći sam sebi.
Voditelj Marijana Petrić Maršić | 12 Polaznik/a Slobodna mjesta - 4
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

31.05.2023 17.00 - 20.15

Modernizacija strukovnog obrazovanja

Predstavljanje modularnog pristupa u izradi i provedbi strukovnih kurikuluma. Moduli u strukovnom obrazovanju su logička i smislena cjelina koja povezuje oblike i ishode učenja temeljenih na radu i učioničko i izvanučioničko učenje i poučavanje. Moduli u strukovnom kurikulumu omogućit će: planiranje i organiziranje nastave usmjerene na učenika, primjenjivanje nastavnih metoda i strategija kojima se potiče samostalno, odgovorno i aktivno učenje, povezivanje potreba svijeta rada s ishodima učenja, povezivanje informalnog učenja i neformalnog obrazovanja s formalnim obrazovanjem.

Voditelj Marija Istenić | 10 Polaznik/a Slobodna mjesta - 6
Edukatori Nada Ratković
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

31.05.2023 18.45 - 20.15

Zavičajna povijest - primjer dobre prakse - LSŽ

Na primjerima dobre prakse pokazati način rada s potencijalno darovitim učenicma, učenicima s posebnim potrebama, njihovo uključivanje i integracija u redovitu nastavu te izvannastavne aktivnosti.

Voditelj Antonija Rosandić | 14 Polaznik/a Slobodna mjesta - 1
Lokacija: Kulturno Informativni Centar Gospić | Gospić | Budačka ulica 12

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

03.06.2023 9.00 - 11.15

Podcast u nastavi

Nova tehnologija uvijek ima snažan utjecaj na obrazovanje, a ni podcast nije ništa drugačiji. Mnoge škole za učenje smanjuju udžbenike i ulažu u učenje uz pomoć tehnologije. Podcast je jedna od tehnologija na čelu ove promjene. Podcast nudi mogućnost nastavnicima da jednostavno emitiraju zanimljiv audio sadržaj, koji učenici mogu slušati u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Moguće ga je koristiti za objavu nastavnih materijala u zvučnom ili videoformatu, lekcije iz jezika, arhivu snimaka gostujućih predavača, za satove književnosti, za diktate u nastavi jezika, za pripremu i prilagodbu nastave za slijepe ili slabovidne učenike ili pak kao pripremu za sat. Sudionici radionice će proći kroz proces pokretanja podcasta, od vrsta podcasta, razvoja vlastite ideje, izrade scenarija, snimanja podcasta, objavljivanja i promoviranja. Voditelji radionice će pokušati na temelju vlastitih iskustava prenijeti što više korisnih savjeta.

Voditelj Marija Jurišić Šarlija | 12 Polaznik/a Slobodna mjesta - 4
Edukatori Mirjana Gaćina Bilin
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

03.06.2023 11.15 - 12.45

Prilagodba nastavnih sadržaja za učenike s posebnim odgojno - obrazovnim potrebama (disleksija, disgrafija, diskalkulija)

Na edukaciji će biti prezentirane karakteristike disleksije,disgrafije i diskalkulije, načini kako se kod učenika mogu otkriti te metode poučavanja i prilagođavanja nastavnih sadržaja učenicima s takvim poteškoćama u učenju.

Voditelj Mia Milun | 16 Polaznik/a Slobodna mjesta - Nema slobodnoga mjesta
Edukatori Ivana Jambrović Čugura
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Edukacije u najavi

Završene edukacije

O aplikaciji
Aplikacija nastala iz potrebe za lakšom organizacijom planiranja i provedbe edukacija na razini ustanove kao i za lakšu suradnju sa svima uključenim dionicima u edukcije, što je posebno značajno u situacijama kada postoji više vanjskih dionika. | Politika privatnosti
General.name