Aktivne edukacije

Napomena
Za prijavu na edukaciju i rad s aplikacijom potrebno se prethodno registrirati!

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

02.05.2023 18.30 - 20.00

WebQuest Zunal-metoda istraživačkog učenja - projekt Biomozaik

WebQuest je obrazovni alat koji se koristi za uključivanje učenika u proces istraživačkog učenja temeljen na informacijama koje se nalaze na internetu. To može biti uvodna ili zaključna aktivnost, ili se može za koristiti za obrađivanje cijele nastavne teme. WebQuest omogućava učenicima istraživanje i otkrivanje informacija kroz važna pitanja, istraživanje resursa, rad u timovima, igranje uloga i prezentiranje rezultata istraživanja. Na primjer, vaši učenici mogu biti stručni kritičari, vlasnici hotela, izumitelji ili političari koji se kandidiraju na izborima. Nakon što definirate ulogu za svakog učenika, učenicima dajte resurse (koje ste ranije pregledali i procijenili ) koji će im pomoći da dovrše svoj WebQuest. Na ovaj način, učenje postaje smisleno i važno. Cilj WebQuesta nije napisati istraživački rad, već istražiti i otkriti sadržaj, a zatim podijeliti to novo znanje s drugima kroz prezentaciju. WebQuest nema ograničeno vrijeme realizacije. To može biti jedna tema ili to može biti aktivnost koja će trajati jedan ili dva dana ili čak jedan do dva mjeseca. Ovi oblici aktivnog učenja imaju sljedeće karakteristike: poticajni su za učenike jer su nova znanja (zaključci, rješenja, produkti) rezultat rada, refleksija i odluka koje učenici samostalno donose tijekom učenja; zahtijevaju od učenika više kognitivne razine mišljenja; potiču razvoj generičkih, tj. ključnih kompetencija (kao što su suradnja, kritičko mišljenje...); potiču međupredmetnu suradnju, kao i ostvarivanje očekivanja međupredmetnih tema; temelje se na temama i pitanjima koji izlaze izvan okvira učionice; pozivaju se na iskustva učenika ili potiču iskustveno učenje.

Voditelj Sanda Stančić | 6 Polaznik/a Slobodna mjesta - 24
Lokacija: Osnovna škola Trilj | Trilj | POLJIČKE REPUBLIKE 18

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

25.05.2023 17.00 - 19.15

Emocionalna inteligencija kao pomoć u rješavanju konflikata u radu nastavnika (Erasmus + diseminacija)

Polazink/ica edukacije će kroz predavanje i zadane radionice upoznati alate za razvoj empatije i vlastite vještine vođenja. Nakon edukacije polaznik/ica će znati primijeniti strategije rješavanja sukoba na koje nailazi u svoj poslu.

Voditelj Josipa Kardum | 12 Polaznik/a Slobodna mjesta - 4
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

04.07.2023 17.00 - 18.30

Kako koristiti GLOBE Data Visualization u nastavi prirodoslovlja - projekt Biomozaik

GLOBE program (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) – Cjelovito učenje i opažanje za dobrobit okoliša, znanstveno je obrazovni program namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Ovim programom, učenici u neposrednom okruženju obavljaju kontinuirana mjerenja u području atmosfere, vode, tla i biljnog pokrova. Prikupljeni se podaci koje učenici prikupe unose se u jedinstvenu svjetsku bazu podataka GLOBE programa. Mjereći i opažajući značajke okoliša u istraživačkom području škole, učenici upoznaju i na neposredan način doživljavaju svoje okruženje, upoznaju znanstvene metode mjerenja, prikazivanja i tumačenja podataka, povezuju školska znanja s praktičnim i terenskim radom, razvijaju osjetljivost i pozitivan odnos prema okolišu. Rezultati učeničkih mjerenja i praćenja niza parametara iz okoliša više od 20 000 uključenih škola iz više od stotinu zemalja cijelog svijeta, slijevaju se u jedinstvenu GLOBE bazu podataka. Pristup podacima dostupan je sudionicima programa GLOBE, ali i drugim zainteresiranim sudionicima na mrežnoj stranici GLOBE. Cilj radionice je pokazati sudionicima kako koristiti GLOBE bazu podataka u redovnoj nastavi geografije, prirode ili biologije. U posljednjih nekoliko godina GLOBE je razvio nekoliko mobilnih aplikacija, najpoznatija GLOBE Observer, koja omogućava učenicima unos podataka na licu mjesta. Aplikacije pružaju mogućnost fotografiranja područja uzorkovanja i slanje svih prikupljenih podataka u istom trenutku. Razvojem aplikacija, GLOBE program omogućio je uključivanje građana u prikupljanje podataka, a ovom radionicom, osim što bi se sudionici upoznali s aplikacijom, postali bi članovi GLOBE “Citizen Science“.

Voditelj Ivica Štrbac | 8 Polaznik/a Slobodna mjesta - 8
Lokacija: Osnovna škola "Josip Vergilij Perić" | Imotski | Fra Stjepana Vrljića 17

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

04.07.2023 17.00 - 18.30

Kako koristiti GLOBE Data Visualization u nastavi prirodoslovlja - projekt Biomozaik

GLOBE program (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) – Cjelovito učenje i opažanje za dobrobit okoliša, znanstveno je obrazovni program namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Ovim programom, učenici u neposrednom okruženju obavljaju kontinuirana mjerenja u području atmosfere, vode, tla i biljnog pokrova. Prikupljeni se podaci koje učenici prikupe unose se u jedinstvenu svjetsku bazu podataka GLOBE programa. Mjereći i opažajući značajke okoliša u istraživačkom području škole, učenici upoznaju i na neposredan način doživljavaju svoje okruženje, upoznaju znanstvene metode mjerenja, prikazivanja i tumačenja podataka, povezuju školska znanja s praktičnim i terenskim radom, razvijaju osjetljivost i pozitivan odnos prema okolišu. Rezultati učeničkih mjerenja i praćenja niza parametara iz okoliša više od 20 000 uključenih škola iz više od stotinu zemalja cijelog svijeta, slijevaju se u jedinstvenu GLOBE bazu podataka. Pristup podacima dostupan je sudionicima programa GLOBE, ali i drugim zainteresiranim sudionicima na mrežnoj stranici GLOBE. Cilj radionice je pokazati sudionicima kako koristiti GLOBE bazu podataka u redovnoj nastavi geografije, prirode ili biologije. U posljednjih nekoliko godina GLOBE je razvio nekoliko mobilnih aplikacija, najpoznatija GLOBE Observer, koja omogućava učenicima unos podataka na licu mjesta. Aplikacije pružaju mogućnost fotografiranja područja uzorkovanja i slanje svih prikupljenih podataka u istom trenutku. Razvojem aplikacija, GLOBE program omogućio je uključivanje građana u prikupljanje podataka, a ovom radionicom, osim što bi se sudionici upoznali s aplikacijom, postali bi članovi GLOBE “Citizen Science“.

Voditelj Ivica Štrbac | 1 Polaznik/a Slobodna mjesta - 15
Lokacija: Osnovna škola GRADAC | Gradac | Ulica kralja Tomislava 2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

04.07.2023 17.00 - 18.30

Kako koristiti GLOBE Data Visualization u nastavi prirodoslovlja - projekt Biomozaik

GLOBE program (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) – Cjelovito učenje i opažanje za dobrobit okoliša, znanstveno je obrazovni program namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Ovim programom, učenici u neposrednom okruženju obavljaju kontinuirana mjerenja u području atmosfere, vode, tla i biljnog pokrova. Prikupljeni se podaci koje učenici prikupe unose se u jedinstvenu svjetsku bazu podataka GLOBE programa. Mjereći i opažajući značajke okoliša u istraživačkom području škole, učenici upoznaju i na neposredan način doživljavaju svoje okruženje, upoznaju znanstvene metode mjerenja, prikazivanja i tumačenja podataka, povezuju školska znanja s praktičnim i terenskim radom, razvijaju osjetljivost i pozitivan odnos prema okolišu. Rezultati učeničkih mjerenja i praćenja niza parametara iz okoliša više od 20 000 uključenih škola iz više od stotinu zemalja cijelog svijeta, slijevaju se u jedinstvenu GLOBE bazu podataka. Pristup podacima dostupan je sudionicima programa GLOBE, ali i drugim zainteresiranim sudionicima na mrežnoj stranici GLOBE. Cilj radionice je pokazati sudionicima kako koristiti GLOBE bazu podataka u redovnoj nastavi geografije, prirode ili biologije. U posljednjih nekoliko godina GLOBE je razvio nekoliko mobilnih aplikacija, najpoznatija GLOBE Observer, koja omogućava učenicima unos podataka na licu mjesta. Aplikacije pružaju mogućnost fotografiranja područja uzorkovanja i slanje svih prikupljenih podataka u istom trenutku. Razvojem aplikacija, GLOBE program omogućio je uključivanje građana u prikupljanje podataka, a ovom radionicom, osim što bi se sudionici upoznali s aplikacijom, postali bi članovi GLOBE “Citizen Science“.

Voditelj Ivica Štrbac | 5 Polaznik/a Slobodna mjesta - 11
Lokacija: Osnovna škola Trilj | Trilj | POLJIČKE REPUBLIKE 18

Edukacije u najavi

Završene edukacije

O aplikaciji
Aplikacija nastala iz potrebe za lakšom organizacijom planiranja i provedbe edukacija na razini ustanove kao i za lakšu suradnju sa svima uključenim dionicima u edukcije, što je posebno značajno u situacijama kada postoji više vanjskih dionika. | Politika privatnosti
General.name