Aktivne edukacije

Napomena
Za prijavu na edukaciju i rad s aplikacijom potrebno se prethodno registrirati!

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

14.02.2024 14.30 - 17.30

Uvod u robotiku I. - Biomozaik

UVOD U ROBOTIKU – LEGO SPIKE

Cilj radionice: Upoznati polaznike s LEGO Spike setom, potaknuti kreativnost u izgradnji modela te osnovama programiranja korištenjem Spike Prime aplikacije.

Uvod: općenito o Lego Spike setu, upoznavanje sa sadržajem Lego Spike kompleta

 1. Osnove Lego Spike seta (45 min)
 • Raspakiravanje seta
 • Razvrstavanje kockica
 • Razgovor o dijelovima u setu i njihovim funkcijama
 • Demonstracija kako pravilno spojiti dijelove
 • Pokazivanje primjera modela koji se mogu složiti
 • Upoznavanje sa senzorima

 

 1. Upoznavanje sa Spike Prime aplikacijom (30 min)
 • Inastalacija Spike Prime aplikacije na računala
 • Kratak pregled sučelja aplikacije
 • Osnovne funkcije za upravljanje LEGO modelima

 

 1. Sastavljanje robotskog vozila prema uputama (45 min)
 • Prikazivanje Lego Education stranice, mjesta gdje se mogu naći različite upute za projekte
 • Izgradnja robotskog vozila

 

 1. Programiranje modela (60 min)
  • Osnove programiranja u Spike Prime aplikaciji
  • Programiranje modela da izvrše jednostavne zadatke
  • Programiranje sa senzorima
  • Praćenje crte

 

Voditelj Nela Beronja | 5 Polaznik/a Slobodna mjesta - 5
Lokacija: Osnovna škola TIN UJEVIĆ | Krivodol | Ivana Pavla II. 16

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

19.02.2024 11:00 - 14:00

Uvod u robotiku I. - Biomozaik

Uvod: općenito Fischertechnik oprema i sadržaj Hightech kompleta

 1. Elementarna robotika (75 min)
 • Priprema vodiča
 • LED i tipkalo
 • 2 LEDice i tipkalo
 • 2 tipkala i LEDica u serijskom i paralelnom spoju
 • Tipkalo i istosmjerni motor
 • 2 tipkala i istosmjerni motor (promjena smjera vrtnje + LED signalizacija vrtnje)
 • Semafor upravljan s dva tipkala

 

 1. Robotska kolica (15 min)
  • Sastavljanje konstrukcije
  • Upravljačka palica
  • H-most

 

 1. Kontroler TXT 4.0 (90 min)
 • O kontroleru TXT 4.0
 • Vrste senzora i aktuatora
 • Instalacija Robo Pro Coding
 • Spajanje TXT 4.0 i PC (USB i WiFi)
 • Sučelje Robo Pro Coding
 • Spajanje digitalnih i analognih senzora na TXT 4.0 i  Test interface
 • Programiranje A – LEDice; tipkalo; ponavljanje procesa; Counter Loop; prekidanje procesa; semafor i prometna signalizacija; trčeće svjetlo/trčeći mrak
 • Programiranje B– Senzori UZV  i fototranzistor; motor; sušilo za ruke; signalizacija udaljenosti od prepreke
 • Primjena u nastavi tehničke kulture, fizike i informatike

 

Voditelj Nela Beronja | 7 Polaznik/a Slobodna mjesta - 3
Lokacija: OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA | Obrovac Sinjski | Obrovac Sinjski 242/C

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

23.02.2024 10.00 - 13.00

Uvod u robotiku II. - Biomozaik

 

      1. Vozilo Basic

 • Sastavljanje modela Basic vozilo
 • Spajanje motora i senzora na kontroler
 • Test interface
 1. Upravljanje vozilom
 • Kretanje naprijed/nazad
 • Skretanje robotskog vozila (kvadratna putanja i potprogram)
 • Zaobilaženje prepreke
 • Upravljanje robotskim vozilom pomoću kamere i mobitela – aplikacija TXT Camdroid
 1. Zadaci s Natjecanja mladih tehničara - kategorija Robotika H
 • RoboPro – korištenje potprograma
 • Primjena fotosenzora
 • Trčeće svjetlo/ trčeći mrak
 • Semafor/dan noć
 1. Instalacija RoboPro Coding
 • Instalacija Robo Pro Coding aplikacije
 • Spajanje računala i interface (USB i WiFi)
 • Zadaci – programiranje Scratch (LED, tipkala, motori, UZV senzor i fotosenzor)

 

Voditelj Nela Beronja | 7 Polaznik/a Slobodna mjesta - 3
Lokacija: Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića - Cista Velika | Cista Velika | Cesta Dr.Franje Tuđmana 60 21244 CISTA VELIKA

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

26.02.2024 14.30 - 17.30

Uvod u robotiku II. - Biomozaik

1. Programiranje u Spike Prime aplikaciji (60 min)

 • Korištenje Prime aplikacije na računalu
 • Kratak pregled sučelja aplikacije
 • Osnovne funkcije za upravljanje LEGO modelima

 

2. Sastavljanje robotskog vozila sa senzorima prema uputama (60 min)

 • Prikazivanje Lego Education stranice, mjesta gdje se mogu naći različite upute za projekte
 • Izgradnja robotskog vozila
 • Opremanje robotskog vozila senzorima

 

4. Programiranje Robotskog vozila (60 min)

 • Programiranje u Spike Prime aplikaciji
 • Programiranje modela da izvrše jednostavne zadatke
 • Programiranje sa senzorima
 • Izbjegavanje prepreke
 • Praćenje crte
Voditelj Nela Beronja | 3 Polaznik/a Slobodna mjesta - 7
Lokacija: Osnovna škola TIN UJEVIĆ | Krivodol | Ivana Pavla II. 16

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

29.02.2024 14.30 - 17.30

Uvod u robotiku I. - Biomozaik

Uvod: objasniti obe kutije

 1. Elementarna robotika (60 min)
 • Priprema vodiča (ponijeti kliješta, odvijač, baterije i punjače)
 • LED i tipkalo (staviti u ppt električne i montažne sheme)
 • 2 LEDice i tipkalo
 • 2 tipkala i LEDica u serijskom i paralelnom spoju
 • Tipkalo i istosmjerni motor
 • 2 tipkala i istosmjerni motor (promjena smjera vrtnje + LED signalizacija vrtnje)
 • Semafor upravljan s dva tipkala (staviti shemu)
 1. Kontroler TXT (90 min)
 • O kontroleru TXT
 • Vrste senzora i aktuatora
 • Instalacija RoboPro
 • Spajanje TXT i PC
 • RoboPro – objasniti sučelje (Level, Enviroment, Help, Online mode)
 • Objasniti kako se spajaju senzori na TXT i na Test interface
 • Jednostavni zadaci – 1.svjetlo se pali/gasi, 2. tipkalo pali svjetlo 3. svjetlo se pali 505 puta, 4. svjetlo se prekida tipkalom T2 (riješiti s Counterom) 5. trčeće 6. semafor
 • 7. i 8. Sušilo za ruke (fotosenzor i motor/ UZV i motor)
 1. Kontroler TXT 4.0 (30 min)
 • Instalacija RoboProCoding
 • Spajanje TXT 4.0 i PC
 • Zadaci
 1. OPCIJA ako ostane vremena ili samo demonstrirati - Robotska kolica H-most i upravljačka palica Basic vozilo 
Voditelj Nela Beronja | 7 Polaznik/a Slobodna mjesta - 3
Lokacija: Osnovna škola Trilj | Trilj | POLJIČKE REPUBLIKE 18

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

04.03.2024 15:00

Početak rada sa 3D printerima 2 - Biomozaik

Početak rada s 3D printerima.

 1. Uvod u 3D printanje:
  • Što je 3D printanje i kako funkcionira?
  • Različite tehnologije 3D printanja: Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolitografija (SLA), Selective Laser Sintering (SLS) i druge.
 2. Odabir materijala:
  • Vrste filamenta (PLA, ABS, PETG itd.) i njihove karakteristike.
 3. Modeliranje i dizajn:
  • Korištenje CAD (Computer-Aided Design) softvera za kreiranje 3D modela.
  • Crtanje 3D modela u programima ThinkerCAD i FUSION 360
  • Uvoz gotovih modela s online resursa.
 4. Priprema za printanje:
  • Instalacija i konfiguracija softverskih alata za modeliranje i pripremu za printanje  - PRUSA SLICER
  • Podešavanje parametara printanja kao što su temperatura, brzina i rezolucija.
  • Generiranje G-kodova ili slicer output-a.
 5. Prvi print:
  • Printanje nacrtanog modela s 3D printerom.
  • Rješavanje čestih problema koji se mogu pojaviti tijekom printanja.
 6. Resursi i daljnje usavršavanje:
  • Gdje pronaći dodatne informacije, tutorijale i zajednice.
  • Napredne tehnike i projekti za daljnje istraživanje.
Voditelj Ivan Vulić | 3 Polaznik/a Slobodna mjesta - 12
Lokacija: Osnovna škola Trilj | Trilj | POLJIČKE REPUBLIKE 18

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

07.03.2024 15:00

Početak rada sa 3D printerima 2 - Biomozaik

Početak rada s 3D printerima.

 1. Uvod u 3D printanje:
  • Što je 3D printanje i kako funkcionira?
  • Različite tehnologije 3D printanja: Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolitografija (SLA), Selective Laser Sintering (SLS) i druge.
 2. Odabir materijala:
  • Vrste filamenta (PLA, ABS, PETG itd.) i njihove karakteristike.
 3. Modeliranje i dizajn:
  • Korištenje CAD (Computer-Aided Design) softvera za kreiranje 3D modela.
  • Crtanje 3D modela u programima ThinkerCAD i FUSION 360
  • Uvoz gotovih modela s online resursa.
 4. Priprema za printanje:
  • Instalacija i konfiguracija softverskih alata za modeliranje i pripremu za printanje  - PRUSA SLICER
  • Podešavanje parametara printanja kao što su temperatura, brzina i rezolucija.
  • Generiranje G-kodova ili slicer output-a.
 5. Prvi print:
  • Printanje nacrtanog modela s 3D printerom.
  • Rješavanje čestih problema koji se mogu pojaviti tijekom printanja.
 6. Resursi i daljnje usavršavanje:
  • Gdje pronaći dodatne informacije, tutorijale i zajednice.
  • Napredne tehnike i projekti za daljnje istraživanje.
Voditelj Ivan Vulić | 3 Polaznik/a Slobodna mjesta - 12
Lokacija: Osnovna škola "Josip Vergilij Perić" | Imotski | Fra Stjepana Vrljića 17

Edukacije u najavi

Završene edukacije

O aplikaciji
Aplikacija nastala iz potrebe za lakšom organizacijom planiranja i provedbe edukacija na razini ustanove kao i za lakšu suradnju sa svima uključenim dionicima u edukcije, što je posebno značajno u situacijama kada postoji više vanjskih dionika. | Politika privatnosti
General.name