Politika privatnosti (Privacy statement)

Ova Politika privatnosti utemeljena je na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim zakonima koje uređuju područje zaštite privatnosti pojedinca te pojašnjava koje osobne podatke aplikacija JELE - Aplikacija za jednostavno i efikasno logiranje na edukacije (u nastavku: JELE) može prikupljati, kako ih se obrađuje, koristi i štiti, u koje ih svrhe koriste, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Politika privatnosti, kao i ova aplikacija, dizajnirana je sa svrhom osiguranja visoke razine zaštite Vaših osobnih podataka i Vaše privatnosti, te će se kontinuirano ažurirati i unapređivati. Nakon što pročitate ovu Politiku privatnosti, ukoliko budete imali pitanja o zaštiti osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem kontakta:

N.L. SISTEM D.O.O.

Julija Klovića 19, 21000 Split

Tel./fax: +385 21 278 628

Mob: +385 99 370 8888

OIB: 84503538886

Email: info@nlsistem.com

VODITELJ OBRADE

N.L. SISTEM (dalje u tekstu: Voditelj obrade) nalazi se u ulozi voditelja obrade u odnosu na osobne podatke koji se prikupljaju prilikom registracije u sustav. Naši podaci:

N.L. SISTEM D.O.O.

Julija Klovića 19, 21000 Split

Hrvatska

OSNOVNE INFORMACIJE O APLIAKCIJI JELE

JELE aplikacija je usluga (u daljnjem tekstu usluga) koja korisnicima omogućava korištenje aplikacije za prijavu, provedbu i evaluaciju edukacija.

Usluga je dostupna osobama koje su se registrirale, te mogu pregledavati edukacije, prijaviti se na iste, te sami održavati edukacije.

Pristup usluzi omogućen je kroz korisničko ime (e-adresa korisnika) i lozinku koju korisnici odrede pri registraciji u aplikaciju.

Korisnik potvrđuje da je vlasnik e-adrese s kojom se prijavio ili koju koristi za pristup informacijama unutar usluge.

Korisnik potvrđuje da korisničko ime i lozinka koje koristi za uslugu, imaju važenje njegovog vlastoručnog potpisa pri pregledu dostupnih informacija unutar usluge.

Korisnik je suglasan da Voditelji obrade (NL Sistemi i Centar izvrsnosti) prikupljaju i obrađuju osobne podatke isključivo u svrhu funkcioniranja aplikacije i ne obrađuju osobne podatke u druge svrhe.

Korisnik je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku kako bi se zaštitio od njihovog neovlaštenog korištenja, odnosno neovlaštenog korištenja usluge.

NL Sistemi ne preuzima odgovornost u slučaju neovlaštenog korištenja korisničkog imena i lozinke kako bi se došlo do informacija vezanih uz drugu osobu, te bilo kakvu štetu nastalu eventualnim neovlaštenim korištenjem usluge.

Svi podaci koje usluga prikuplja se isključivo koriste za omogućavanje funkcija unutar usluge te se ne prikupljaju za bilo koji drugi povod ili svrhu.

NAPLATA USLUGE

JELE je isključivo besplatna usluga omogućena u svrhu  korištenje aplikacije za prijavu, provedbu i evaluaciju edukacija.

Svaki korisnik koji je uslugu platio ili dao bilo kakvu naknadu za nju treba tražiti povrat svojih sredstava te to čini na svoju odgovornost. U ovakvom slučaju ponašanja korisnika, Centar izvrsnosti i N.L. SISTEM isključuju bilo kakvu odgovornost za nastalu štetu.

VAŠI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Ovu internetsku stranicu možete pregledavati bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, no oni su potrebni prilikom registracije u JELE sustav. Sukladno načinima i rokovima određenima pozitivnim zakonima i podzakonskim aktima, prilikom registracije sustav prikuplja, obrađuje i pohranjuje sljedeće osobne podatke:

  ime i prezime

  e-mail


Osobni podaci prikupljaju se temeljem čl. 6. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL EU L119), na snazi od 25. svibnja 2018.

INFORMACIJSKA SIGURNOST

Kada JELE sustav prikuplja informacije o Vama, osiguravamo da su Vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere koje osiguravaju najvišu razinu sigurnosti obrada podataka.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade neće dijeliti Vaše osobne podatke s bilo kojom neovlaštenom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg komuniciranja te sigurno pohranjeni do trenutka kada zatražite brisanje ili sami obrišemo sukladno našim protokolima.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačići su male tekstualne datoteke postavljene na Vašem čvrstom disku, koje pomažu u pružanju prilagođavanja sučelja internetskog preglednika. Ova internetska stranica prikuplja samo nužne kolačiće i ne prikuplja bilo koji od Vaših osobnih podataka unutar kolačića.

OVLAŠTENI VANJSKI IZVRŠITELJI OBRADE

Pristup Vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime voditelja obrade, na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ti su poslovni suradnici obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka. U okviru JELE sustava, koristimo usluge poslovnih subjekata u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke registriranih korisnika.

Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno Vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje izvan područja Europske unije.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu:

a.    PRISTUPA svim osobnim podacima koje je JELE sustav prikupio o vama,

b.    ISPRAVLJANJA osobnih podataka koje JELE sustav ima o vama,

c.    BRISANJA osobnih podataka koje je JELE sustav prikupio o vama,

d.    OGRANIČAVANJA obrade Vaših osobnih podataka od strane JELE sustav,

e.    PRIGOVORA na obradu Vaših osobnih podataka od strane JELE sustav, ili

f.     PRIJENOSA Vaših osobnih podataka kojima JELE sustav raspolaže trećoj strani.

 

a. Pravo na pristup osobnim podacima

Voditelj obrade obvezuje se na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

b. Pravo na ispravak netočnih podataka

Voditelj obrade će omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.

c. Pravo na brisanje osobnih podataka

Voditelj obrade će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:

a) kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade osim ako je posebnim zakonom propisano vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka (primjerice, kada je posebnim zakonom propisano kako se podaci čuvaju trajno);

b) kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;

c) kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)

d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;

d. Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Voditelj obrade će osigurati u slučajevima kada korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka, uključujući i izradu profila korisnika.

e. Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci ne obrađuju temeljem zakonske osnove voditelja obrade. U tom slučaju Voditelj obrade će prestati obrađivati osobne podatke.

f. Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko je primjenjivo u konkretnoj situaciji, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade provest će se na zahtjev korisnika, pod uvjetom da je isti za takav prijenos dao svoju privolu, a obrada se provodi automatiziranim putem, kao i pod uvjetom da je takav prijenos tehnički izvediv.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite nam se slobodni obratiti:

  elektronskom poštom: info@nlsistem.com

  preporučenim pismom na adresu Voditelja obrade: v. VODITELJ OBRADE.

 

Na Vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta, zatražit ćemo dodatnu provjeru Vašeg identiteta.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada Vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136

HR - 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000

Fax: +385 1 4609 099

e-mail: azop@azop.hr

web: http://www.azop.hr 

UNAPREĐIVANJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unapređivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, Vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na Vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i na prikladan način.

Ova Politika privatnosti ažurirana je 1. veljače 2023. godine.