Aktivne edukacije

Napomena
Za prijavu na edukaciju i rad s aplikacijom potrebno se prethodno registrirati!

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

17.01.2024 17: 00 - 18: 30

Digitalna petica, 2. dio

Sudionici edukacije će upoznati pet digitalnih alata  ( fake instagram, natpisi, logo, strip, osmosmjerka) za koje ne treba gotovo nikakvo predznanje, osim osnovnog poznavanja rada na računalu.  Alati su jednostavni za primjenu te ne zahtijevaju prijavu, registarciju ili instalaciju. Lako ih mogu koristiti sve dobne skupine učenika. Polaznici će izraditi vlastiti materijal u svakom alatu.

Voditelj Mirena Buljan Bašić | 5 Polaznik/a Slobodna mjesta - 11
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

17.01.2024 17: 00 - 18: 30

Znamenite žene zavičajne povijesti

Voditelj Antonija Rosandić | 14 Polaznik/a Slobodna mjesta - 2
Lokacija: OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA | Gospić | Miroslava Kraljevića 15

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

18.01.2024 17.00 - 19.15

Početak rada sa 3D printerima

Početak rada s 3D printerima. Naglasak edukacije je na FDM 3D printere.

 1. Uvod u 3D printanje:

  • Što je 3D printanje i kako funkcionira?
  • Različite tehnologije 3D printanja: Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolitografija (SLA), Selective Laser Sintering (SLS) i druge.
 2. Tehnički zahtjevi:

  • Hardware: Pregled osnovnih komponenata 3D printera.
  • Software: Instalacija i konfiguracija softverskih alata za modeliranje i pripremu za printanje (npr. slicer softvera).
 3. Odabir materijala:

  • Vrste filamenta (PLA, ABS, PETG itd.) i njihove karakteristike.
  • Materijali za lasersko rezanje kod SLA i SLS printera.
 4. Modeliranje i dizajn:

  • Korištenje CAD (Computer-Aided Design) softvera za kreiranje 3D modela.
  • Uvoz gotovih modela s online resursa.
 5. Priprema za printanje:

  • Podešavanje parametara printanja kao što su temperatura, brzina i rezolucija.
  • Generiranje G-kodova ili slicer output-a.
 6. Kalibracija printera:

  • Niveliranje stola ili radne površine.
  • Kalibracija ekstrudera i postavljanje pravilnih parametara.
 7. Sigurnost i upravljanje rizicima:

  • Sigurnosne smjernice za rad s 3D printerima.
  • Identifikacija i prevencija potencijalnih opasnosti.
 8. Prvi print:

  • Praktičan primjer printanja s 3D printerom.
  • Rješavanje čestih problema koji se mogu pojaviti tijekom printanja.
 9. Održavanje i briga o 3D printeru:

  • Redovito održavanje i čišćenje.
  • Zamjena dijelova i popravci.
 10. Resursi i daljnje usavršavanje:

  • Gdje pronaći dodatne informacije, tutorijale i zajednice.
  • Napredne tehnike i projekti za daljnje istraživanje.

 

Voditelj Ivan Vulić | 10 Polaznik/a Slobodna mjesta - 5
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

18.01.2024 18:00-20:15

ChatGPT kao prilika ili neprilika u strukovnom obrazovanju

Sustavi umjetne inteligencije postali su dio naše svakodnevnice stoga je važno utvrditi njihov učinak na svijet oko nas pa tako i na strukovno obrazovanje i osposobljavanje. U tom kontekstu, potrebno je pomoći nastavnom osoblju i drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima da razumiju potencijal primjene umjetne inteligencije i upotrebe podataka u poučavanju i učenju kao i moguće rizike. Provedenim istraživanjem među nastavnicima i učenicima željele smo utvrditi kako se umjetna inteligencija može koristiti u učionici u strukovnom obrazovanju, kako umjetna inteigencija može prilagoditi učenje – personalizirano učenje, kako raditi s virtualnim asistentima te kako koristiti chatbootove.Rezultati provedenog istraživanja potvrdili su moguće prilike i neprilike korištenja ChatCPT u strukovnom obrazovanju. To je dobar putokaz kako integrirati tehnologiju umjetne inteligenecije u strukovnom obrazovanju, koje  prednosti nam može pružiti, a s druge strane i izazove koji se mogu pojaviti. Predstaviti ćemo alate umjetne inteligencije koji će nastavnicima pomoći u realizaciji nastavnih procesa, a učenicama pomoć u poboljšanju strukovnih kompetencija učenika. 

Voditelj Suzana Mikulić | 6 Polaznik/a Slobodna mjesta - 9
Edukatori Nada Ratković
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

18.01.2024 17.00-18.30

Putujmo svijetom

Naš planet Zemlja prepun je prirodnih ljepota, ali i opasnosti. Putujući u "daleke zemlje" otkrijmo turističke privlačnosti, zanimljivosti, ekstreme.

Voditelj Ana Mesić | 11 Polaznik/a Slobodna mjesta - 9
Lokacija: OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA | Gospić | Miroslava Kraljevića 15

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

24.01.2024 17:00 do 20:00

Arduino radionica - Upravljanje servo-motorom, DC motorom i svjetlećim diodama pomoću pametnog telefona (bluetooth)

Predložena edukacija obuhvaća upoznavanje polaznika s Arduino platformom te kroz radionicu rad s različitim elektroničkim komponentama. Polaznici će naučiti kako se može upravljati servo-motorom, DC motorom i svjetlećim diodama pomoću potenciometra, odnosno više različitih tipkala. Nakon toga radimo sličnu stvar, ali upravljanje komponentama vršimo pomoću bežićne komunikacije, odnosno s našim pametnim telefonima (bluetooth).

Uz sve to potrebno je i napraviti program (napisati kod) koji će kasnije i upravljati s tim elektroničkim komponentama.

Voditelj Srđan Doljanin | 5 Polaznik/a Slobodna mjesta - 7
Lokacija: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | Split | Ruđera Boškovića 20/2

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

24.01.2024 17.00 - 18.30

Kreativni pristup lektiri

Korištenje kreativnog pristupa lektiri kod učenika budi maštu i znatiželju koje direktno utječu na ljubav prema čitanju i knjizi.  Ukratko će se objasniti važnost čitanja i lektire, objasniti važnost kreativnog pristupa lektiri te opisati kako bi trebao izgledati kreativni sat lektire na primjeru odabranog djela. Na suvremen i jednostavan, uhu i oku ugodan i prirodan način poticati razvoj čitateljskih navika, odgajati buduće čitatelje, pomažući djeci da usvoje znanja i vještine potrebne za život. Slušajući priče iz slikovnica, djeca savladavaju za život potrebne vještine: govor, čitanje i pisanje. Slikovnica je prva, a time i ključna, knjiga u djetetovu razvoju, a čitanje i slušanje slikovnica od najranije dobi razvija i njeguje strast prema čitanju.

Voditelj Ana Brbot Balenović | 11 Polaznik/a Slobodna mjesta - 5
Edukatori Ivana Rukavina
Lokacija: OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA | Gospić | Miroslava Kraljevića 15

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

25.01.2024 18.45 - 20.15

Comparing Education Systems in the USA and Canada - Usporedba obrazovnih sustava SAD-a i Kanade

Usporedba obrazovnih sustava osnovnih i srednjih škola SAD-a i Kanade iz osobnog iskustva nastavnica koje su se obrazovale u SAD-u i Kanadi. Često se postavlja pitanje kakvo je školstvo u drugim državama te uspoređujemo s naše hrvatskim školstvom. Velika tema ove godine je cjelodnevna nastava pa smo došle na ideju da podijelimo naše iskustvo takozvane cjelodnevne nastave i sustav obrazovanja unutar SAD-a i Kanade.

Voditelj Anna Marie Devčić | 5 Polaznik/a Slobodna mjesta - 11
Edukatori Rose Madeleine Pogorilić
Lokacija: OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA | Gospić | Miroslava Kraljevića 15

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

30.01.2024 17.00-18.30

Matka može biti slatka

Kvalitetno učenje i poučavanje matematičkoga područja jedan je od temelja uspješnoga odgojno-obrazovnog sustava koji priprema dijete i mladu osobu za život i cjeloživotno učenje te toj mladoj osobi omogućava da kao uspješni pojedinac doprinese razvoju hrvatskoga društva u cjelini. Suvremeni svijet, obilježen složenim i ubrzanim ritmom životnih promjena i tehnološkog razvoja te sve većim protokom informacija, pred svakog pojedinca stavlja zadaću prilagodbe izazovima koje je danas gotovo nemoguće predvidjeti. Matematika je oduvijek bila i danas je pokretač brojnih promjena te je siguran vodič kroz izazove koje nam donosi budućnost. Zbog toga se s izazovima 21. stoljeća može nositi samo osoba koja je matematički pismena, tj. ona osoba koja je tijekom svog obrazovanja razvila matematičke kompetencije i kompetencije koje se njeguju matematikom.

Kontinuiranim i odgovornim radom u organiziranom suradničkom okruženju učenici već u ranoj fazi učenja i poučavanja matematičkoga područja prepoznaju nedvojbenu znanstvenu utemeljenost koja, uz ostvarivanje jasnih i visokih očekivanja, potiče osjećaj samopouzdanja i osobnog integriteta. Ta činjenica pruža priliku da učenici, uz poštivanje vlastitog identiteta i identiteta drugih, slobodno iznose i razmjenjuju ideje, stavove i spoznaje te se time stvara poticajno i sigurno okruženje u razredu i izvan njega.

Matematičko područje ima jednu od središnjih uloga u nacionalnom kurikulumu te je utjecaj učenja i poučavanja tog područja od izuzetne važnosti pri razvoju temeljnih kompetencija svakoga pojedinca. Stoga je jedan od temeljnih ciljeva učenja i poučavanja matematičkog područja povezati ga s ostalim područjima kurikuluma, međupredmetnim temama i stvarnošću. Tako se ostvaruje višeslojna primjena matematičkih znanja, vještina i sposobnosti pri otkrivanju novih ideja i rješavanju raznih problema u osobnom, radnom i društvenom okruženju. Razvojem matematičkih procesa (Prikazivanje i komunikacija, Povezivanje, Logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, Rješavanje problema i matematičko modeliranje te Primjena tehnologije) podiže se razina primjene matematike u stvarnom životu, a kroz matematičke domene ostvaruje se bogata i raznolika povezanost s ostalim područjima kurikuluma:

· Brojevi su zastupljeni kroz brojanje, uspoređivanje, računanje, procjenjivanje, uočavanje brojevnih pravila i zakonitosti u svim područjima kurikuluma i međupredmetnim temama.

· Algebra i funkcije se, uporabom pravila te proučavanjem veza i promjena, osobito primjenjuju u prirodoslovnom i tehničko-informatičkom području kurikuluma, ali i u društveno-humanističkom.

 · Oblik i prostor je domena zaslužna za spoznavanje svijeta koji nas okružuje, a povezana je s prirodoslovnim, tehničko-informatičkim te umjetničkim područjem kurikuluma.

· Mjerenje je, jednako kao i Brojevi, utkano u sva područja kurikuluma i međupredmetne teme.

· Podatci, statistika i vjerojatnost olakšavaju razumijevanje i predviđanje događaja, rabe se u svim područjima kurikuluma i međupredmetnim temama, a naročito u Poduzetništvu i Održivom razvoju

Voditelj Josipa Svetić Pavelić | 11 Polaznik/a Slobodna mjesta - 3
Lokacija: OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA | Gospić | Miroslava Kraljevića 15

Edukacije u najavi

Završene edukacije

O aplikaciji
Aplikacija nastala iz potrebe za lakšom organizacijom planiranja i provedbe edukacija na razini ustanove kao i za lakšu suradnju sa svima uključenim dionicima u edukcije, što je posebno značajno u situacijama kada postoji više vanjskih dionika. | Politika privatnosti
General.name